con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo        Glöte Byalag
con1_meny_top_under.png

   

 

2012-2014

December 2014

Ni som vill veta vad som händer i Glöte kan i fortsättningen följa oss på Facebook eller via www.glote.se

November 2014

Viktigt information för boende i Glöteområdet, om vindkraftsbygget finns att läsa här.

Oktober 2014

Oj vad tiden går fort! Helt plötsligt är det höst och den första snön har redan visat sig. På Glötesvålen är ca hälften av vindsnurrorna nu igång och börjar därmed producera el och Bygdepeng. Därför är det hög tid att kontrollera så att ni betalat medlemsavgiften till Glöte Byalag om ni vill ha rösträtt på stämman i mars 2015. Du som inte redan är medlem kan hitta regler m m i menyn här till vänster. Där finns också ansökningshandlingar för Bygdepeng.

Juli 2014

Visning på Glötesvålen

Glötesvålen Vind AB bjuder in till visning av vindkraftsbygget på Glötesvålen måndag den 13 augusti. Läs inbjudan här.

För planering ska anmälan göras till Johan Höök senast torsdag 6 augusti.

Mobil: 070-623 69 90 E-post: johan.hook@ox2.com

Juni 2014

Tiden går fort, vintern är slut, våren var över på några dagar och nu är sommaren här. I dagarna börjar de första delarna på vindkraftstornen att resas och mycket annat är på gång. Bland annat en hel del kulturella evenemang på Glötegården. Här kan du ladda ner sommarens och höstens utbud i Glöte. Trevlig sommar!

Mars 2014

Föreningens stämma hölls den 16 mars och vi lägger ut protokollet så snart det är justerat. Medlemsavgiften och dess regler beslutades vara oförändrade dvs. 100 kr ska inbetalas till föreningens bankkonto senast den 31 dec 2014 för att medlem ska ha rösträtt på stämman i mars 2015.

Den som betalade medlemsavgift förra året får i dagarna ett erbjudande om förnyat medlemskap. Och naturligtvis hälsar vi nya medlemmar välkomna. Läs om hur det går till på sidan Medlemsansökan.

Information om hur man ansöker om Bygdepeng ligger nu ute. Eftersom några vindkraftsverk troligen kommer att producera el redan i år kommer en mindre summa att fördelas på stämman så välkommen med ansökan.

Februari 2014

Tyvärr har Byalaget fått information från Härjedalens kommun om att de statliga bidrag som skulle delas ut för att Byanät skulle kunna bli verklighet tog slut och nya pengar beviljas tidigast hösten 2014. Det innebär att hela projektet läggs på is igen. Glädjande nog har vindkraftsprojektet på Glötesvålen inneburit att Dravagen kommer att få fiberanslutning redan till våren. Grävning och montering är klart och nu fattas bara själva ledningen. Vi i Glöte får glädjas med Dravassingarna så länge.

Januari 2014

Nu är datum bestämt för Glöte Byalags årsmöte. Söndag den 16 mars kl 16 hålls årsstämma på Glötegården. Ärenden enligt föreningens stadgar samt behandling av inkommen motion. Alla medlemmar hälsas välkommen.

December 2013

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Nyhetsbrev nr 2 2013 finns nu att ladda ner här på hemsidan. Vill du ha nästa Nyhetsbrev till din e-post kan du anmäla det på info@glotebyalag.se

Nobember 2013

Nu finns film nr 2 om vindkraftsbygget på Glötesvålen ute. Här startar du filmen.

Oktober 2013

Idag lyftes bryggorna upp ur sjön vilket innebär att sommaren måste vara slut.

Juni 2013

Film på Youtube om vindkraftsprojektet

Nu finns den första filmen om vindkraftsprojektet uppe på Glötesvålen på Youtube. Här startar du filmen.

Visning på Glötesvålen

Sommaren är här! Glötesvålen Vind AB bjuder in till visning av bygget på Glötesvålen den 8 juli. Läs inbjudan här. Senaste datum för anmälan är den 4 juli.

Maj 2013

Vindkraftsprojektet

Den 21 maj höll Glötesvålen Vind AB och Kvarnforsens Nät AB informationsmöte på Glötegården. Mötet var välbesökt och åhörarna fick med bild och ord förklarat vad som hänt och händer på Glötesvålen. Åhörarna fick också ta del av tidsplanen som gäller fram tills det att verken tas i drift i årsskiftet 2014/2015. Läs om projektet och se bilder på www.o2.se.

Nu planerar man att erbjuda intresserade en busstur upp en kväll under juli. Anmälan om att delta kan göras till Byalagets e-postadress: info@glotebyalag.se Den som är anmäld får information om datum när det närmar sig.

April 2013

BYANÄT I GLÖTE

Flera gånger tidigare har vi i Glöte försökt få till en utbyggnad av fibernätet men inte lyckats trots att intresset från både fastboende och fritidshusägre varit stort. Nu är det på gång igen men den här gången är det en viss skillnad. Nu är det kommunen som projekterar, söker statliga bidrag och driver hela projektet. Därför känns det som om det äntligen skulle kunna bli av. En av anledningarna till att kommunen driver frågan är att Telia inom en snar framtid monterar ner det gamla kopparnätet. Då blir vi av med t ex ADSL och får förlita oss på diverse trådlös teknik, något vi vet kan krångla en hel del.

Att ansluta sig kommer att kosta 9 000 kr inkl moms per fastighet (ordinarie pris är 15 000 kr). För 9 000 kr får man kabel ända in till bostaden men man får bekosta grävningen från den egna tomtgränsen till bostadshuset själv.

Grävningen går till så att man börjar vid fd Glöte-Bua och gräver längs vägen och vid varje fastighet som vill ansluta gör man en "avfart". Läs mer på www.harjeans.se Inkopplingen kommer troligtvis att ske under 2014/2015.

Missa inte den här chansen! Skicka en intresseanmälan senast den 19 maj till bredband@glote.se och skriv fastihetsägarens namn och fastighetsbeteckning i mailet.Antagligen dröjer det många år innan detta tillfälle kommer tillbaka.  Att ansluta i efterhand blir en dyr historia eftersom man då måste börja om vid stationen och då blir man kanske ensam om hela kostnaden.

NYHETSBREV NR 1 2013

I dagarna går 2013 års första Nyhetsbrev från Glöte Byalag ut. Nyhetsbrevet går den här gången med vanlig post till samtliga som äger en fastighet i Glöte-området. Anledningen till det är att vi vill nå så många som möjligt med information om viktiga möten som kommer att hållas under våren bl a om Byanät och Vindkraftsutbyggnad. Nyhetsbrevet nr 1 finns även att ladda ner här på hemsidan.

Mars 2013

BYANÄT I GLÖTE?

Om intresset från fastighetsägare i Glöte blir stort nog och statliga stöd som kommunen sökt beviljas planerar kommunen att bygga ett s k Byanät i Glöte, dvs. att fastighetsägarna får möjlighet att ansluta till Internet via fiberkabel. Intresseanmälan ska vara inne senast den 19 maj 2013.

Läs mer>>

MEDLEMSUTSKICK

Medlemsavgiften fastslogs på stämman till 100 kr för 2013. Erbjudande om förnyat medlemskap har i dagarna gått ut till alla som betalade medlemsavgiften 2012. Betalningen ska vara gjord senast den 31 dec 2013 för att medlem ska ha rösträtt på stämman 2014. Du som vill bli medlem, läs om hur du ansöker på sidan Medlemsansökan.

STÄMMAN AVKLARAD

Byalagets stämma 2013 hölls planenligt den 3 mars och nu finns protokollet från mötet tillgängligt här.

Februari 2013

TJÄNSTEN TILLSATT - DOKUMENTATION AV BYGDESAMLINGEN

Två personer har anmält intresse för projektet att fotografera och dokumentera Bygdesamlingen. På styrelsemötet den 10 februari beslutades att de två får dela på arbetsuppgiften. "Tjänsten" är därmed tillsatt.

ÅRSSTÄMMA GLÖTE BYALAG SÖNDAG DEN 10 MARS

Medlemmar i Glöte Byalag hälsas välkomna till årets stämma söndag den 10 mars kl 17:00 på Glötegården. Ärenden enligt stadgarna. Vi bjuder på fika.

Januari 2013

ARBETSKRAFT SÖKES

Den Bygdesamling som Glöte Byalag förvaltar består av ca 350 föremål och nu behöver föreningen hjälp med dokumentation av föremålen.

Arbetsuppgifter: samtliga föremål ska fotograferas och kända uppgifter om föremålet ska registreras i en databas (uppgifter som idag finns i pappersregister).

Tidsåtgång: ca 7 arbetsdagar, slutfört senast den 1 juni 2013

Ersättning: fast ersättning utgår (inkl moms) enligt överenskommelse som du fakturerar Glöte Byalag när arbetet är slutfört och godkänt av styrelsen.

Du måste ha: hyfsade datakunskaper, tillgång till utrustning (kamera, programvaror och dator.)

Du som kan och vill åta dig projektet, kontakta snarast

Ulla Stenberg

Jultipsrundan

bosse.jpg

Årets Jultipsrunda runt sjön vanns i år av Bosse Ågren. Vinsten var en fruktlåda, vi säger Grattis till Bosse.

December 2012

God Jul och Gott Nytt År!

Under tiden den 23 december - 6 januari pågår Byalagets Jultipsrunda runt sjön. 10 småkluriga frågor att besvara. Tipslappar finns som vanligt i vita lådan vid gamla affären där även svaren läggs. En fruktlåda lottas ut bland de som traskat runt. Lycka till!

November 2012

Än är det inte för sent att ansöka om medlemskap i Glöte Byalag för att ha rösträtt på stämman som kommer att hållas i mars 2013. I nuläget har 47 medlemmar ansökt om medlemskap.

September 2012

Sommaren är definitivt slut, säsongens första snöflingor har redan dalat ner från himlen. Maskinerna i vindkraftsprojektet går för fullt för att hinna så mycket som möjligt innan vintern sätter stopp. Följ projektet på projektets hemsida.

Juni 2012

Sommarens aktiviteter

Nu har sommarens Tipsrunda dragit igång och GlöteBladet där sommarens aktiviteter samlats, har kommit ut. Bladet finns att hämta i Byalagets brevlåda på anslagstavlan vid Glötegården men kan också hämtas här.

2012-03-27

Medlemsantalet ökar

I dagsläget har 26 ansökningar om medlemskap kommit in. Du som ännu inte ansökt kan läsa information om medlemskapet under Medlemsansökan.

2012-03-26

Reparation av cykelvägen

Under våren pågår reparationsarbeten på cykelvägen runt sjön. Dikning, grusning och buskröjning kommer att utföras. Kostnaden står EU-projektet Lysande Lofsdalen för. Under reparationstiden gör Kluriga rundan ett uppehåll.

2012-02-01

Stämman tog beslut om medlemsavgift

På stämman som hölls den 29/1 togs beslut om att införa en medlemsavgift på 100 kr för 2012. Eftersom tiden närmar sig att Bygdepeng ska börja betalas ut (inom ca 3 år) är det viktigt att rutiner för föreningens medlemshantering fastställs.

Läs mer >>

Till Nyhetsarkivet

 
   

© Glöte Byalag | info@glotebyalag.se | Sidan uppdaterad 2018-11-27