con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo        Glöte Byalag
con1_meny_top_under.png

   

 

Beviljade bidrag

Nedanstående projekt har beviljats bidrag från Bygdepengen som utgår årligen från Glötesvålens Vindpark.

ÅR

SÖKANDE

ÅTGÄRD
2014 Glöte Byalag Iordningställa café
2015 Glöte Snöskoterklubb Förbättring av skoterleder mm
2015 Glöte Byalag Skötsel av byns badplats
2015 Glöte Byalag Skötsel av områdets vindskydd
2015 Glötegården Hyresbidrag till föreningar
2015 Glöte Byalag Micropott för mindre förbättringar i byn
2015 Glöte Byalag Bidrag till fastigheter som ansluter till fibernätet
2015 Glötegården Förbättring av pelletsanläggning
2016 Glöte Jaktskytteklubb Nytt markeringssystem
2016 Glöte Snöskoterklubb Fortsatta arbeten med skoterleder, broar mm
2016 Glöte Byalag Öppet landskap
2016 Glöte Byalag Skötsel av vindskydd och badplats
2016 Glötegården Hyresbidrag till föreningar
2016 Glöte Byalag Utökat bidrag till fiberanslutning
2016 Glöte Byalag Micropott för mindre förbättringar i byn
2017 Glötegården Hyresbidrag till föreningar
2017 Glöte Byalag Förbättring av cykelvägen
2017 Glöte Byalag Lekplats vid badbryggan
2017 Glöte Byalag Tillsyn av allmänna platser
2017 Lofsdalen-Glöte FVO Djupkarta över Lofssjön
2017 Glöte Dusch & Bastuförening Golvvärme i omklädningsrum
2017 Glöte Byalag Anläggande och drift av pulkabacke
2017 Glötegården Diverse renoveringar
2017 Glöte Jaktskytteklubb Färdigställande av klubbstuga
2017 Glöte Snöskoterklubb Fortsatt arbete med förbättring av skoterleder

 
   

© Glöte Byalag | info@glotebyalag.se | Sidan uppdaterad 2018-08-23