con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo        Glöte Byalag
con1_meny_top_under.png

Vill du veta vad som är på gång i Glöte? Kolla på Glöte Byportal:

www.glotebyalag.se

Eller följ Glöte på facebook.

 

   

 

Om Föreningen

Glöte Byalag Org.nr: 893202-0483
c/o Robert Svensson Bankgiro: 768-1315

Glöte 527

E-post: info@glotebyalag.se

842 91  SVEG

Hemsida: www.glotebyalag.se

Tnf 070-329 6004

Byalagets informationstelefon:
070-541 30 80


Styrelsen och förtroendevalda

Robert Svensson, ordförande

Markus Bäckelin, vice ordförande

Ulla Stenberg, sekreterare

Stig Westman, ledamot

Ronney Göransson, ledamot

Karin Frisk, ledamot

Heikki Hentunen, suppleant

Alf Göransson, extern kassör

Cecilia Jonsson, revisor

Osvald Jernström, revisor

Anna-Lisa Östling, revisorssuppleant

Birgitta Bergström, valberedning

Britt Fohlin, valberedning (sammank)


Om Glöte Byalag

Glöte Byalag är en ideéll förening, politisk och religiöst obunden och skall verka för att på alla områden främja och utveckla Glötes intressen. Ordinarie stämma hålls senast den 15 maj varje år. Medlemar som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman ska lämna in en skriftlig motion till styrelsen senast den 31 januari.

Kallelse till stämman sker på anslagstavla i byn, på föreningens hemsida, Glöte Byportal och i lokaltidningen.
 
   

© Glöte Byalag | info@glotebyalag.se | Sidan uppdaterad 2018-08-23