con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo        Glöte Byalag
con1_meny_top_under.png

   

 

Skolhandlingar

Redovisning från Erik J Bergström efter genomgång av gamla papper från skolan/Glöte Kapell

Skola har hållits i Linsell, Ransjö, Glöte, Lofsdalen, Strådalen, Sörvattnet, Dravagen, Svartåsvallen. Alla utom Svartåsvallen har haft skolhus. Där höll man troligen till i Styffes. Hösttermin delades mellan Glöte och Svartåsvallen, vår delades mellan Glöte och Dravagen. Examenskataloger finns 1896-1953, dock med luckor.

Den nya namnlagen 1900 ställde till trassel, innan det hela stabiliserades skrevs barnen ömsom med patronymikon eller med faderns efternamn.

Flera s.k. oäktingar hade efternamn som senare inte varit kända och brukade. Hansson, Larsson, Jönsson förekommer. Folk visste vem som hade varit framme. Jonas Jönsson/Israelsson skrevs också Källgren. Troligen var det fadern Israel Jönssons avsikt att anta namnet Källgren, från boplatsen på Stenskjeld’n.

Många ogiltiga frånvaror, t.o.m. hela terminer. I synnerhet under 1900-talets två första decennier. Vissa familjer noterades speciellt för detta. Det anmärktes t.ex. att en familj bodde i ett fjös med jordgolv och att de hade dåligt med mat så att barnen var slöa. Många saknade också skor eller kläder och var därför frånvarande. Några pojkar i 12-13-årsåldern var också olovligt frånvarande för skogsarbete. En elev från Sandbäcken var frånvarande på grund av nekad inackordering. ”Till följd av målsmans (=Sven Strid)tredska var Gertrud Strid frånvarande från 2 mars till 11 april 1908.” Många blev kvarsittare, och elever fanns kvar ännu vid 16 års ålder.

Läraren Albert Långström svarade för märkliga och helt felaktiga noteringar för en del elever. Där kan då någon senare ha tillfört med kraftig rödpenna ”Lögn!” eller ”Albert Långström lärare.” Eller för två elever: ”slagen med tillhygge av Albert Långström”.

Simon Woldlien/Wohlin och Sven Strid fungerade tidvis som slöjdlärare för pojkar.

John Jonsson i Dravagen gick en tid i Sveg, och han åtnjöt också privat undervisning innan han från februari 1909 återkom till Glöte folkskola. Konflikt med läraren?

Olof Jonsson i JoAnders och Johan Persson (Knul) födda 1890, började redan 1896 i skolan.

Familjen Per Myhr/Imber Anders (Ingeborg Andersdotter) drabbades hårt av olika anledningar. Dotter Kristina född 1892 hade tuberkler. Hon dog 1908 och en Kristina II föddes samma år. Denna hade svag syn, förbjöds t.o.m. av läkare att besöka skolan. Olov Myhr och hans tvilling Margareta födda 1901 var ofta frånvarande. Moderns lungsot och död var t.ex. orsak 1914. Men Olov drabbades också, låg på lasarettet vår 1916 och återkom aldrig för att han blivit sinnesrubbad. Det var visst tbc som slagit sig på hjärnan. Margareta å sin sida dog i lungsot 1917. Brodern Per d.y. född 1894 omkom av vådaskott 1918. En månad tidigare dog halvsystern Emma i spanskan. I Linsells socken dog 14 stycken i spanskan, alla utom två ganska unga personer.

Axel Grind, Hugo Hultgren och Algot Wohlin deltog i flickslöjd 1917.

I maj 1917 var skolan stängd i tio dagar på grund av smittsam sjukdom.

Hösten 1916 var det vid två tillfällen kolos i salen så att den måste utrymmas en halvtimme resp. tre kvarts timme.

Anteckningar finns om hur lång väg elever hade till skolan. Det fanns exempel på över milslånga skolvägar. Det lär då ha handlat om barn från Häggingåsen och Bölberget. Inte konstigt om barn hade dåliga skor.

Glöte den 16 maj 2011

Erik J Bergström

 
   

© Glöte Byalag | info@glotebyalag.se | Sidan uppdaterad 2018-11-27