con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo        Glöte Byalag
con1_meny_top_under.png

   

 

Byanät

AUGUSTI 2018

Entreprenören som gräver byanätet på uppdrag åt Härjedalens kommun jobbar på. Fortfarande återstår en del arbeten innan nätet är klart men vi hoppas naturligtvis att det blir klart före vintern. När hela bynätet är klart ska fibertråd blåsas in i nedlagd fiberslang. Först därefter kan själva installationen i fastigheten påbörjas.

Grävning över den egna tomten, från huset och fram till byanätet, ska fastighetsägaren själv ordna och bör helst vara klart när entreprenören passerar.

    Byalagets roll i projektet har varit att öka intresset att ansluta sin fastighet
    för att:

    1 - Glöte ska vara en av de 6 byar i Härjedalen som får del av ett statligt     bidrag.

    2 - Glöte grävningsarbeten ska starta så fort som möjligt.

  I och med att grävningsarbetena har startat upphör Byalagets roll i projektet.

NOVEMBER 2017

Det var meningen att grävningsarbetena skulle ha kommit igång under hösten. Kabelmarkeringar är utförda och rullar med fiberkabel ligger på Glötegården men tyvärr var det ont om entreprenörer som hade tid att gräva. Antagligen ligger Glöte nu i alla fall först i ledet till våren så vi bör ha fiber under 2018. Vi får ge oss till tåls ett tag till.

MARS 2017

Byalaget har fått besked från Härjedalens kommun om att upphandlingen snart är klar och att kommunens förhoppning är att grävning kan starta så snart tjälen gått ut jorden.

HÖSTEN 2015

Den 27 oktober 2015 kl 18 kommer representanter från Härjedalens kommun och ska informera om bredbandsprojektet som vi hoppas ska starta till sommaren. Viktigt att alla skickar in en intresseanmälan för att projektet ska bli av. Det gör du på på kommunens hemsida där du även hittar information om projektet.

VÅREN 2015

Glöte Byalag bevakar kommunens utbyggnad av fibernätet men bidragspengarna från staten tog slut. Nu har regeringen bestämt att satsa 3,2 miljarder till utbyggnad av bredband i mindre orter där det inte finns andra aktörer. Ansökningar om bidrag från den nya potten kan troligtvis börja sökas i mars 2015. Byalaget bevakar och ligger på kommunen.

Det hindrar inte att man ändå anmäler intresse för bredbandsanslutning för ju fler som är anmälda när projektering av grävning för fiberkabel startar på riktigt, dess bättre.

Byalaget bevakar frågan, bearbetar kommunen och lägger ut information när någon nytt händer.

DETTA HAR HÄNT

HÖSTEN 2014

Tyvärr har Byalaget fått information från Härjedalens kommun om att de statliga bidrag som skulle delas ut för att Byanät i Glöte skulle kunna bli verklighet tog slut och nya pengar beviljas tidigast sommaren 2015. Det innebär att hela projektet läggs på is igen. Glädjande nog har vindkraftsprojektet på Glötesvålen inneburit att fastigheterna i Dravagen redan har fiberanslutning.

VÅREN 2013

Bredbandtåget

Telia planerar att lägga ner koppar­nätet för fast telefoni och ADSL inom de närmsta åren, därför planerar kommunen att bygga ett s k Byanät i Glöte. Om projektet blir av beror på hur stort intresset är och att statliga stöd som kommunen söker kommer att beviljas.

Bredbandsnätet erbjuder många tjänster t ex telefoni, snabb inter­net­upp­koppling, musik, film, larm, övervakning, bred­bands-TV m m och utbudet av tjänster växer ständigt.

I stort innebär det att fastighetsägaren betalar en anslutningsavgift på 9 000 kr inkl moms (tidigare 15 000 kr). Projektet står för kabel in till bostaden (även fritidsfastigheter) samt grävning till tomtgräns, resterande grävning från tomtgräns till hus betalar man själv. Det kan finnas begränsningar

beträffande avstånd, definition på tomt osv. Trafikavgifter tillkommer beroende på vilka tjänster man väljer.

Den 17 april 2013 gav kommunen och Härjeåns ovanstående information om projektet, sen har inget hänt.

 
   

© Glöte Byalag | info@glotebyalag.se | Sidan uppdaterad 2018-08-23