con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo        Glöte Byalag
con1_meny_top_under.png

   

 

År 2004

Glötegården

Under sportlovsveckorna kom ungdomsgrupper till Glötegården från andra delar av landet för att åka skidor. 50 sängplatser finns samt dusch, bastu, kök och matsal.


Glötekroken

I ett blåsigt väder höll jaktskytteklubben pimpeltävlig på Glötesjön, en årlig återkommande tävling.


Glöte-Bua

Carolin hoppade in i maj månad och skötte Bua när Anna-Lisa var på operation.


Arbetsdag 15 maj

Den 15 maj var det arbetsdag. Då sattes brygga och båtar i sjön. Sjörundan kollades liksom vindskydd. Rastbord målades. Storstädning med fönsterputsning utfördes på Glötegården.

Under maj månad städades också vägrenar i Glöte med omgivningar. Trisslotter vanns av några lyckliga.


Bygdesamlingarna

Under våren arbetade Byalagets styrelse intensivt med att få bygdesamlingarna klara. Lokalen är belägen på Glötegårdens vind och hyrs ut till Byalaget. Fotosamlingarna och uppsättning av olika saker krävde mycket arbete. Den 4 juli invigdes samlingarna av Oskar Andersson och Edvin Östling, byns äldsta invånare. Erik J Bergström hade skänkt inspelade band med gammal Härjedalsmusik, vilka sedan låg till grund för en kurs i gamla danser som startade under hösten. Här finns mycket som speglar bygden förr i tiden. Fotosamlingarna tycks vara särskilt intressanta för många.


Glöte Vålvind

Ett av Byalagets uppgifter är att främja och utveckla Glötes intressen. En sådan utveckling är vindkraftsprojektet. På Glötesvålen planeras en vindkraftspark med ett 20-tal vindsnurror. Genom avtal med exploatören Vindkompaniet har Byalaget säkerställt att Glöte får ensamrätt på vissa aktiviteter i samband med projektet. hatMarkägarna avstår dessutom en viss del av sina intäkter från driften under 25 år. Användningen av dessa intäkter finns reglerade i byalagets stadgar. Intäkterna skulle kunna ge stora möjligheter att utveckla Glöte. I september månad beslutade Härjedalens kommun att fastställa en reviderad översiktsplan som bl a medger utbyggnad av vindkraft på Glötesvålen. Planeringsarbetet pågår för närvarande hos exploatören.

Beträffande byggande av 3G-master har den exploatören ännu inte bestämts sig för någon placering. Byalaget har i skrivelse till kommunen uttalat att avståndet till masten ska vara minst 1 km till närmaste bebyggelse.


Kulturvandring

Den 7 juli anordnades kulturvandring till Västvallen. Sådana har anordnats sedan 2001 till olika boställen och fäbodar mestadels under ledning av Erik J Bergström. Under dessa utflykter har olika personer berättat vad de vet om platserna och livet kring dessa. Det har varit ett sätt att informera och skapa kunskap om forna tider, vilket varit mycket uppskattat.

 
   

© Glöte Byalag | info@glotebyalag.se | Sidan uppdaterad 2018-11-27